Kesan Turun Naik Harga Minyak Mentah Dunia Ke Atas Penentuan Tarif Elektrik di Malaysia

on Tuesday 22 May 2012


Kenaikan atau penurunan tarif elektrik di Semenanjung Malaysia yang dibuat oleh Kerajaan sejak bulan Julai 2008 sehingga kini adalah lebih kepada penyelarasan perubahan harga bahan api utama penjanaan elektrik iaitu gas dan arang batu.  


Sebarang perubahan harga bahan api tersebut akan memberikan impak besar terhadap keseluruhan kos pembekalan elektrik memandangkan komposisi bahan api tersebut dalam penjanaan elektrik masing-masing adalah 52% dan 41% (tahun 2010).  Pada masa ini, Kerajaan menetapkan harga mengikut formula tertentu manakala harga arang batu ditentukan mengikut harga pasaran.


a. Asas Penetapan Harga Gas untuk Sektor JanakuasaPada bulan April tahun 1992, Kabinet telah bersetuju bahawa harga gas bagi sektor janakuasa perlu bersandarkan harga medium fuel oil (MFO) di Pelabuhan Klang, umpamanya 104% daripada MFO. Pada masa tersebut, harga MFO di Singapura merupakan harga pasaran yang diakui di peringkat antarabangsa dan diterbitkan dalam rantau ini dan berkaitrapat dengan nilai dollar Amerika (US$).  Sehubungan itu, menggunakan index MFO dalam formula penetapan harga gas adalah pilihan utama Kabinet dan harga tersebut perlu lebih tinggi kerana sumber gas lebih mesra alam sekitar dan bersih.  Walau bagaimanapun, formula ini telah digantung pada tahun 1997 dan Kerajaan menetapkan harga gas pada RM6.40/mmBtu sehingga Jun 2008.   Kini, formula harga gas tersebut digunakan semula dalam semakan harga gas setiap enam bulan seperti yang dimaklumkan oleh Kerajaan.  Harga gas terkini yang ditetapkan bermula Jun 2011 adalah pada RM13.70/mmBtu.b. Trend Harga Minyak Mentah Dunia dan Harga MFOSecara keseluruhannya, harga minyak mentah dunia berdasarkan harga minyak Brent ataupun West Texas Intermediate (WTI) menunjukkan trend yang bercampur-campur sejak bulan Julai 2008.  Harga minyak mentah dunia mencapai paras tertinggi pada US$144 setong pada 3 Julai 2008, manakala turun kepada paras terendah iaitu US$33 setong pada 24 Disember 2008.  Bagaimanapun, buat masa ini trend harga minyak mentah dunia semakin meningkat dan diniagakan pada sekitar US$110 setong. Rajah 3 di bawah menunjukkan aliran harga minyak mentah dunia (Brent Spot) dan harga MFO ex-Singapura bermula tahun 2000 sehingga November 2011.  Secara korelatifnya, harga MFO pada tahun 2000 hingga 2009 adalah lebih dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia iaitu sebanyak 96%.  Bagaimanapun, bermula tahun 2010 kadar korelatif di antara harga Brent Spot dan harga MFO berkurangan kepada 75% dan pada tahun 2011 pada kadar 77%, seperti ditunjukkan pada Rajah 3. Setakat bulan November 2011, harga MFO berada pada kadar RM54.13/mmBtu manakala  minyak mentah dunia (Brent Spot) pada harga RM59.96/mmBtu.


04
Rajah 3:  Trend Harga Minyak Mentah Dunia dan Harga MFO

Secara amnya, harga gas untuk sektor janakuasa adalah mengikut formula di para (a) dan seperti yang terkandung dalam Perjanjian Jual Beli Gas (Gas Sales Agreement – GSA) antara PETRONAS dan pembelinya.   Bagi maksud ini, sekiranya harga gas dibekalkan oleh PETRONAS kepada pelanggannya dikaitkan dengan  harga pasaran MFO, ianya juga sewajarnya dinaikkan atau dikurangkan mengikut aliran harga pasaran.

Ranking: 5

{ 2 comments... read them below or add one }

suri said...

salam..
tu pihak kerajaan ada menunjukkan cara pengiraan, bacaan di tumah ya supaya org faham bagaimana nak tahu jumlah rm sebenarnya..


9 June 2012 at 16:14
tehr said...

memang tak reti la aku nak mengira naik turun harga tenaga ni
yang aku tahu harga pertol je


11 June 2012 at 05:44

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
© Info Tenaga | All Rights Reserved
D.I.Y Themes ByBelajar SEO