Kesan Turun Naik Harga Minyak Mentah Dunia Ke Atas Penentuan Tarif Elektrik di Malaysia

on Tuesday 22 May 2012


Kenaikan atau penurunan tarif elektrik di Semenanjung Malaysia yang dibuat oleh Kerajaan sejak bulan Julai 2008 sehingga kini adalah lebih kepada penyelarasan perubahan harga bahan api utama penjanaan elektrik iaitu gas dan arang batu.  


Sebarang perubahan harga bahan api tersebut akan memberikan impak besar terhadap keseluruhan kos pembekalan elektrik memandangkan komposisi bahan api tersebut dalam penjanaan elektrik masing-masing adalah 52% dan 41% (tahun 2010).  Pada masa ini, Kerajaan menetapkan harga mengikut formula tertentu manakala harga arang batu ditentukan mengikut harga pasaran.


a. Asas Penetapan Harga Gas untuk Sektor JanakuasaPada bulan April tahun 1992, Kabinet telah bersetuju bahawa harga gas bagi sektor janakuasa perlu bersandarkan harga medium fuel oil (MFO) di Pelabuhan Klang, umpamanya 104% daripada MFO. Pada masa tersebut, harga MFO di Singapura merupakan harga pasaran yang diakui di peringkat antarabangsa dan diterbitkan dalam rantau ini dan berkaitrapat dengan nilai dollar Amerika (US$).  Sehubungan itu, menggunakan index MFO dalam formula penetapan harga gas adalah pilihan utama Kabinet dan harga tersebut perlu lebih tinggi kerana sumber gas lebih mesra alam sekitar dan bersih.  Walau bagaimanapun, formula ini telah digantung pada tahun 1997 dan Kerajaan menetapkan harga gas pada RM6.40/mmBtu sehingga Jun 2008.   Kini, formula harga gas tersebut digunakan semula dalam semakan harga gas setiap enam bulan seperti yang dimaklumkan oleh Kerajaan.  Harga gas terkini yang ditetapkan bermula Jun 2011 adalah pada RM13.70/mmBtu.b. Trend Harga Minyak Mentah Dunia dan Harga MFOSecara keseluruhannya, harga minyak mentah dunia berdasarkan harga minyak Brent ataupun West Texas Intermediate (WTI) menunjukkan trend yang bercampur-campur sejak bulan Julai 2008.  Harga minyak mentah dunia mencapai paras tertinggi pada US$144 setong pada 3 Julai 2008, manakala turun kepada paras terendah iaitu US$33 setong pada 24 Disember 2008.  Bagaimanapun, buat masa ini trend harga minyak mentah dunia semakin meningkat dan diniagakan pada sekitar US$110 setong. Rajah 3 di bawah menunjukkan aliran harga minyak mentah dunia (Brent Spot) dan harga MFO ex-Singapura bermula tahun 2000 sehingga November 2011.  Secara korelatifnya, harga MFO pada tahun 2000 hingga 2009 adalah lebih dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia iaitu sebanyak 96%.  Bagaimanapun, bermula tahun 2010 kadar korelatif di antara harga Brent Spot dan harga MFO berkurangan kepada 75% dan pada tahun 2011 pada kadar 77%, seperti ditunjukkan pada Rajah 3. Setakat bulan November 2011, harga MFO berada pada kadar RM54.13/mmBtu manakala  minyak mentah dunia (Brent Spot) pada harga RM59.96/mmBtu.


04
Rajah 3:  Trend Harga Minyak Mentah Dunia dan Harga MFO

Secara amnya, harga gas untuk sektor janakuasa adalah mengikut formula di para (a) dan seperti yang terkandung dalam Perjanjian Jual Beli Gas (Gas Sales Agreement – GSA) antara PETRONAS dan pembelinya.   Bagi maksud ini, sekiranya harga gas dibekalkan oleh PETRONAS kepada pelanggannya dikaitkan dengan  harga pasaran MFO, ianya juga sewajarnya dinaikkan atau dikurangkan mengikut aliran harga pasaran.

Tag : ,

Perkara Yang Pengguna Patut Tahu Mengenai Tarif Elektrik

on Monday 21 May 2012

Memahami Penetapan Tarif Elektrik


Kamus Bahasa Melayu keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka mendefinasikan tarif sebagai ‘senarai harga atau bayaran yang ditetapkan (untuk bilik, makanan, dll)’.  Dalam konteks tarif elektrik, ianya adalah senarai harga bayaran yang dikenakan untuk perkhidmatan penyediaan bekalan elektrik terhadap pengguna.


Apakah Kos Pembekalan Tarif Elektrik?

Pada asasnya, kos pembekalan tarif elektrik terdiri daripada kos penjanaan, kos penghantaran  dan kos pengagihan elektrik seperti berikut:

 1. Kos penjanaan adalah kos bahan api dan kos pembelian tenaga daripada penjana bebas yang digunakan untuk menjana atau membekal tenaga elektrik.  Bahan api pula terdiri daripada gas asli, arang batu, hidro, distillate dan diesel.
 2. Kos penghantaran adalah kos pepasangan (talian bekalan kuasa elektrik voltan tinggi, kos pencawang elektrik, dll) yang digunakan daripada stesen janakuasa kepada substesen pengagihan elektrik; dan
 3. Kos pengagihan merupakan kos pepasangan penyaluran bekalan kuasa elektrik kepada pengguna kediaman dan perniagaan (komersil, industri) melalui talian bekalan kuasa elektrik voltan rendah.


Sehingga kini, bahan api gas asli paling banyak digunakan dalam penjanaan elektrik dan harganya telah ditetapkan (subsidi) oleh Kerajaan.  Ini bertujuan supaya kos pembekalan elektrik berada pada tahap sewajarnya dan tidak akan membebankan rakyat.  Sebarang kawalan harga bahan api untuk penjanaan elektrik yang ditentukan oleh Kerajaan adalah bertujuan untuk kepentingan rakyat.


Definasi Tarif Elektrik


Secara tipikalnya kos penjanaan merangkumi 70% daripada jumlah kos pembekalan, diikuti dengan kos penghantaran 10% dan kos pengagihan sebanyak 20% seperti  Rajah 1.

Rajah 1:   Kos Pembekalan  Tarif Elektrik
01


bm01
Sumber: Kajian Tarif Elektrik danTarif Gas di Semenanjung Malaysia dan Sabah, 2009


Sehingga kini, bahan api gas asli paling banyak digunakan dalam penjanaan elektrik dan harganya telah ditetapkan (subsidi) oleh Kerajaan. Ini bertujuan supaya kos pembekalan elektrik berada pada tahap sewajarnya dan tidak akan membebankan rakyat. Sebarang kawalan harga bahan api untuk penjanaan elektrik yang ditentukan oleh Kerajaan adalah bertujuan untuk kepentingan rakyat.
Tag : ,

Persediaan Hadapi Krisis Tenaga di Malaysia

on Tuesday 15 May 2012

"Negara mungkin akan berhadapan dengan krisis tenaga dalam tempoh kurang 10 tahun lagi." 

Itulah antara intipati akhbar Berita Harian pada 26 November, 2010. Kenyataan tersebut bukanlah suatu omongan kosong. Tetapi, ia merupakan hakikat yang mungkin bakal kita hadapi jika terus bergantung sepenuhnya kepada sumber bahan api fosil seperti arang batu, gas dan petroleum sahaja bagi menjana elektrik tanpa berusaha meneroka dan membangunkan alternatif lain sebagai penimbal kepada sumber tenaga berkenaan.

Justeru, dalam memastikan jangkaan berhadapan krisis tenaga dapat dielakkan, maka langkah proaktif dan persediaan yang secukupnya perlu dilakukan dengan lebih serius. Ini bagi memastikan kita mampu berhadapan dengan risiko kehabisan sumber kelak dan tampil dengan sumber tenaga alternatif yang lebih baik bagi menampung keperluan tersebut.

Sehubungan itu, sudah tiba masanya kerajaan mempelbagaikan sumber tenaga dengan meneroka sumber-sumber tenaga lain yang lebih mesra alam bagi menggantikan sumber tenaga yang sedia ada. Kita seharusnya realistik bahawa penerokaan alternatif lain bagi menjana elektrik bukan lagi suatu pilihan, sebaliknya ia merupakan satu keperluan memandangkan sumber tenaga utama kita pada hari ini pastinya saban hari akan semakin menyusut. Bukan itu sahaja, bahkan bekalannya yang tidak menentu dan tertakluk kepada permintaan serta spekulasi pasaran akan menyebabkan tarif elektrik sentiasa berubah-ubah dan tidak stabil.

Selain itu, desakan untuk membangunkan sumber tenaga alternatif dengan kadar segera juga adalah rentetan daripada kesedaran bahawa sumber tenaga sedia ada telah banyak memberi dampak negatif terhadap alam sekitar. Antaranya, ia merupakan penyumbang terbesar kepada masalah pencemaran melalui pembebasan gas karbon dioksida dan monoksida yang seterusnya membawa kepada kecelaruan iklim dan pemanasan global pada hari ini. Lebih buruk lagi apabila situasi iklim yang tidak stabil memungkinkan berlakunya lebih banyak bencana alam di serata dunia yang akhirnya akan turut menggugat tahap keselamatan seluruh makhluk yang menghuninya.

Jika negara masih terus bergantung kepada bahan api fosil semata-mata tanpa sebarang tindakan dilakukan daripada sekarang, kita pastinya sedang mengorak langkah untuk berhadapan dengan krisis tenaga bagi tempoh beberapa tahun akan datang. Ini memandangkan, pada hari ini didapati 100 peratus daripada bekalan arang batu untuk kegunaan Semenanjung Malaysia adalah diimport dari beberapa negara seperti Indonesia, Australia dan negara lain. Manakala, sebanyak 25 peratus bekalan gas pula adalah diperolehi dari Thailand dan Indonesia. Kebergantungan kepada negara lain untuk memperolehi sumber-sumber berkenaan sudah jelas memberi gambaran bahawa kita sedang menuju ambang kepupusan sumber fosil bagi penjanaan elektrik.

Sampai bilakah kita ingin bergantung kepada negara-negara terbabit bagi mendapatkan sumber-sumber tersebut? Ini memandangkan, lama-kelamaan sumber berkenaan di negara terbabit juga akan kehabisan. Adakah kita hanya mahu menunggu dan melihat sahaja tanpa mengambil sebarang inisiatif dengan mempergiatkan lagi usaha ke arah meneroka sumber tenaga alternatif lain bagi menggantikan sumber berkenaan? Pastinya rata-rata kita tidak sanggup untuk berhadapan dengan krisis tenaga dan alam sekitar yang pastinya akan merumitkan lagi kehidupan kita pada masa hadapan. Ini memandangkan, tanpa tenaga yang mencukupi pastinya aktiviti pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan lancar dan sempurna. Malah, segala perancangan yang telah direncanakan juga pastinya akan terbantut. Ini sekaligus akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negara juga akan turut terencat.

Oleh yang demikian, persediaan bagi menghadapi krisis tenaga perlu dilaksanakan secara bersepadu agar satu keputusan dapat dicapai bagi mempelbagaikan sumber tenaga. Dari segi jenis tenaga apa yang praktikal untuk dibangunkan di Malaysia, ia memerlukan kajian yang lebih mendalam serta menyeluruh dan perlu diperhalusi sehingga ke akar umbi agar tenaga yang dibangunkan kelak tidak mengundang sebarang implikasi negatif di kemudian hari baik terhadap risiko keselamatan rakyat mahupun terhadap alam sekitar seluruhnya. Atau dengan lain perkataan, pertimbangan sewajarnya perlu diambilkira agar tenaga yang bakal dibangunkan dapat memberi impak paling minimum ke atas alam sekitar, risiko keselamatan yang rendah kepada rakyat dan kos yang harus ditanggung oleh setiap isi rumah juga adalah minimum.

Misalnya, kerajaan sebelum ini ada mengumumkan akan membangunkan loji jana kuasa nuklear pertama negara pada tahun 2021. Pembangunan teknologi nuklear tersebut dijangka dapat menampung keperluan tenaga yang mencukupi bagi menjana pertumbuhan ekonomi dan negara pada masa akan datang. Namun demikian, pengendalian rektor nuklear yang begitu kompleks agak menggusarkan kita terutamanya dari segi risiko keselamatan rakyat. Ini memandangkan, banyak tragedi yang melibatkan kemalangan di loji nuklear telah berlaku sebelum ini. Tragedi terakhir ialah letupan rektor nuklear yang berlaku pada tahun 1986 di Chernobyl, Soviet Union. Tragedi tersebut telah menyebabkan kehidupan 9 juta penduduk terjejas teruk. Justeru, kita seharusnya mengambil iktibar daripada tragedi-tragedi yang pernah berlaku sebelum ini agar satu keputusan yang tepat diambil bagi mengelakkan kemungkinan tragedi seumpama itu berulang.

Memang tidak dinafikan bahawa keselamatan rektor nuklear boleh dipertingkatkan lagi tahap kecekapannya sehingga boleh mencapai 100 peratus. Bahkan, penyelidikan dari masa ke semasa telah dilakukan bagi mengurangkan risiko kemalangan di loji nuklear. Namun, kita harus akui bahawa kecekapan pengendalian peralatan oleh manusia tidak akan mampu mencapai 100%. Oleh yang demikian, risiko berlakunya letupan atau kemalangan tetap ada walaupun kecil.

Justeru, dalam melaksanakannya ia perlu mengambil kira pertimbangan daripada semua aspek agar keputusan yang dibuat kelak tidak mengundang musibah kepada kita di kemudian hari.Sedangkan, langkah mempelbagaikan sumber tenaga tidak hanya terhad kepada opsyen nuklear sahaja. Sebaliknya masih banyak lagi kaedah-kaedah lain yang boleh dimajukan untuk menjana tenaga elektrik terutamanya tenaga boleh diperbaharui (renewable energy) seperti tenaga solar, angin, kuasa hidro elektrik, bio-fuel, geo-terma, ombak dan sebagainya.

Dalam situasi di Malaysia, tenaga solar juga dilihat mempunyai potensi yang besar untuk dimajukan bagi menjamin keselamatan tenaga. Selain daripada selamat, sumber tenaga berkenaan juga bersih, banyak, berkekalan dan tidak dipengaruhi oleh politik antarabangsa. Oleh yang demikian, hasrat kerajaan untuk melaksanakan penggunaan sistem tenaga solar sebagai sumber tenaga alternatif untuk tempoh tujuh atau lapan tahun daripada sekarang merupakan usaha yang wajar diperhalusi dan difikirkan secara serius.

Walaupun pada masa ini kos membeli tenaga solar masih lagi tinggi, namun usaha ke arah itu masih boleh dipertimbangkan. Kajian dan penyelidikan secara terperinci terutamanya dari segi usaha mengurangkan kos pelaksanaannya perlu difikirkan. Ini bagi memastikan matlamat kerajaan untuk merealisasikan pembangunan tenaga berkenaan mampu dilaksanakan untuk tempoh tersebut tanpa mengabaikan kepentingan rakyat terutamanya dari segi kos yang harus dipikul oleh mereka. Ini penting kerana dalam membangunkan sumber tenaga alternatif, semua aspek perlu diteliti agar kemajuan yang dikecapi kelak turut mengambil kira kepentingan semua pihak, baik kepentingan rakyat, ekonomi mahupun alam sekitar. Pilihan sama ada baik ataupun sebaliknya adalah terletak di tangan kita.Justeru, ‘tepuk dada, tanya selera'.

Sumber asal: Utusan Malaysia, 26/11/2010. Oleh Rosmidzatul Azila Binti Mat Yasmin.
Tag :

Tenaga Biojisim

on Tuesday 1 May 2012

Biojisim ialah bahan organik diperbuat daripada tumbuhan dan haiwan. Biojisim mengandungi tenaga tersimpan daripada Matahari. Tumbuhan menyerap tenaga Matahari melalui satu proses yang dipanggil sebagai fotosintesis. Tenaga kimia dalam tumbuhan dipindahkan kepada haiwan dan kemudian kepada manusia apabila manusia memakannya. 

Biojisim ialah tenaga yang boleh diperbaharui kerana kita boleh tanam banyak pokok dan tanaman, dan bahan buangan akan sentiasa dihasilkan. Beberapa contoh bahan bakar biojisim ialah kayu, tanaman, baja dan bahan buangan pepejal - sampah.

Apabila dibakar, tenaga kimia dalam biojisim dibebaskan sebagai haba. Apabila membakar kayu, ia merupakan bahan bakar biojisim. Sisa makanan atau sampah boleh dibakar untuk menghasilkan stim menjana elektrik, atau membekalkan haba kepada industri dan rumah.

Antara sumber-sumebr biojisim


Menukarkan Biojisim kepada Bentuk Tenaga yang Lain 


Biojisim boleh ditukarkan kepada beberapa bentuk tenaga lain yang berguna, seperti gas metana atau bahan bakar kenderaan, seperti etanol dan biodiesel. Gas metana merupakan kandungan utama gas asli. Bahan – bahan yang berbau, seperti sampah yang mereput, dan bahan buangan pertanian dan bahan buangan oleh manusia, membebaskan gas metana – yang juga dikenali sebagai “gas bahan buangan” atau “biogas”. 

Hasil tanaman seperti jagung dan tebu boleh difermentasikan menghasilkan etanol. Biodiesel, satu lagi bahan bakar kenderaan, boleh dihasilkan daripada tinggalan produk makanan seperti minyak sayuran dan lemak haiwan. Bentuk biojisim yang paling biasa ialah kayu. Ia telah digunakan beberapa ribu tahun yang lalu sebagai bahan bakar untuk pemanasan dan memasak.

Kayu berterusan menjadi sumber tenaga utama di kebanyakan negara yang membangun. Kayu dan bahan buangan kayu (kulit kayu, habuk kayu, serpihan kayu dan skrap kayu) membekalkan kita tenaga. Ia digunakan oleh industri, penjanaan kuasa elektrik, dan perniagaan komersial. Selain itu, ia digunakan di rumah untuk pemanasan dan memasak. 

 Tenaga dari Sampah 


Sampah, selalunya dikenali sebagai bahan buangan sisa pepejal, merupakan sumber tenaga biojisim. Sisa pepejal ini mengandungi bahan biojisim (atau biogenik) seperti kertas, kadbod, skrap makanan, rumput yang dipotong, daunan, kayu dan produk kulit, dan lain –lain bahan bukan – biojisim yang mudah terbakar seperti plastik dan lain – lain bahan sintetik yang diperbuat daripada petroleum. 

Penguraian biojisim di tapak pelupusan sampah menghasilkan gas metana – biogas, yang mana digunakan untuk menjana elektrik. 

Biojisim dan Alam Sekitar 


Setiap bentuk biojisim mempunyai impak yang berbeza. Biojisim mencemarkan udara apabila ia dibakar, tetapi tidak sebanyak yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Membakar bahan bakar biojisim tidak menghasilkan bahan pencemar seperti sulphur yang menyebabkan hujan asid. Apabila dibakar, biojisim membebaskan karbon dioksida, yang merupakan gas rumah hijau. 
Pembakaran Kayu 

Asap daripada pembakaran kayu mengandungi bahan pencemar seperti karbon monoksida dan beberapa bahan yang lain. 

Sumber: Sains Best
Tag : ,

Usaha UKM Mengeluarkan Jentera Sel Fuel Untuk Pasaran

on Monday 23 April 2012


BANGI, -  Institut Sel Fuel Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang berjaya menghasilkan beberapa jentera sel fuel sedang mencari rakan dagang untuk mengeluarkannya secara besar-besaran untuk dipasarkan.
Ia telah menubuhkan sebuah anak syarikat, Selfuel yang telah menyediakan model-model enjin yang menggunakan pelbagai sumber bahan api termasuk air najis dan bahan kumbahan hasil dari penyelidikannya.
Pengarah Selfuel, Prof Ir Dr Wan Ramli Wan Daud yakin teknologi itu, yang jauh lebih mesra alam berbanding bahan api berasaskan minyak dan gas yang digunakan secara berluasa sekarang, boleh menjimatkan pengunaan tenaga negara.
 
Prof Dr. Wan Ramli Wan Daud bersama kumpulan penyelidik Sel FuelUKM

Beliau memberitahu Portal Berita UKM bahawa sel fuel tidak membabitkan pembakaran atau letupan dalam enjin seperti jentera yang menguna petrol atau diesel.
Sel fuel juga adalah lebih praktikal berbanding tenaga suria kerana ia tidak perlukan panel atau kepingan solar yang besar bila digunakan oleh mana-mana kenderaan atau alat.
Ia juga lebih cepat dan mudah digunakan berbanding enjin elektrik kerana tidak perlukan masa yang lama untuk mencasnya seperti bateri.
Prof Wan Ramli adalah diantara 20 orang saintis dan penyelidik yang diberi penghargaan dan insentif berjumlah RM137,750 oleh UKM sempena majlis sambutan Tahun Sains dan Gerakan Inovasi Nasional 2012 peringkat UKM Isnin lepas. Beliau menerima bayaran hampir RM7,000 kerana berjaya menghasilkan ciptaan itu.
 
Sumber : treehugger.com

Syarikat SelFuel telah mempamerkan beberapa hasil cipta itu di majlis tersebut termasuk hidrogen sel fuel yang boleh dimuatkan kepada motosikal kecil atau moped.
Prof Wan Ramli dan pasukan penyelidiknya berjaya membuat enjin yang kompak berbanding produk lain dalam pasaran.
Sel Fuel bertindak sebagai peranti elektrokimia yang mampu menukarkan tenaga kepada elektrik serta haba tanpa melibatkan pembakaran.
Pada dasarnya, sel bahanapi ini bertindak sama seperti bateri kecuali ia tidak kehabisan ataupun perlu dicas semula. Ia menghasilkan tenaga dalam bentuk elektrik serta haba selagi mana bahanapi dibekalkan.
Sel Fuel juga turut menggalakkan penggunaan kepelbagaian tenaga di samping membantu peralihan kepada penggunaan sumber-sumber tenaga yang boleh diperbaharui.
Hidrogen, suatu elemen yang terbanyak di bumi, boleh digunakan secara langsung. Dengan sel fuel, penggunaan lain-lain bahan api yang mengandungi hidrogen, termasuk metanol, etanol, gas asli juga gasolin ataupun minyak diesel boleh dilakukan, tetapi 'fuel reformer' perlu digunakan untuk mengeluarkan hidrogen yang terkandung dalam bahan api tersebut.
Dalam sel fuel, tenaga kimia di dalam hidrogen dan oksigen ditukar secara elektrokimia melalui tindak balas redoks elektrokimia di anod dan katod sel kepada tenaga elektrik dan sedikit haba.
Lantaran hasil sampingan proses ini ialah air sahaja. Sel fuel adalah teknologi penukaran tenaga paling mesra alam yang amat sesuai bagi menyelesaikan masalah pemanasan global dan perubahan iklim.
Ia juga sesuai bagi penjanaan kuasa di kawasan-kawasan yang terpencil dan boleh pula disambungkan ke grid elektrik kebangsaan untuk pembekalan kuasa tambahan atau pun sebagai kuasa sokongan apabila berlaku sebarang gangguan bekalan.
Memandangkan sel fuel beroperasi secara senyap, masalah pencemaran bunyi dapat dikurangkan begitu juga pencemaran udara manakala lebihan tenaga haba yang terhasil dari sel bahanapi pula boleh digunakan untuk tujuan pemanasan air sebagai air panas bagi kegunaan rumah, kata Prof Wan Ramli.

Sumber : UKM News Portal melalui Majalah Sains
Tag :

Tenaga Kuasa Hidro

on Friday 20 April 2012

Tenaga Kuasa Hidro 


Tenaga kuasa hidro merupakan tenaga yang boleh diperbaharui yang boleh menjana elektrik. Dalam membincangkan tentang kuasa hidro, ia sebenarnya termasuk kuasa hidroelektrik, kuasa air pasang surut, kuasa ombak, dan tenaga haba laut. 

Tetapi, ia banyak berkisar tentang janakuasa hidroelektrik kerana ia digunakan untuk menjana elektrik di kebanyakan negara di dunia. Tenaga kuasa hidro bergantung kepada kitaran air. Memahami kitaran air adalah penting untuk memahami kuasa hidro.

Kitaran Air 


Tenaga suria memanaskan air pada permukaan, menyebabkan ia tersejat. Wap air ini akan mengkondensasi menjadi awan dan turun semula ke permukaan Bumi sebagai hujan. Air mengalir menerusi sungai menuju laut, di mana ia tersejat dan kitaran air berlaku semula.

 

Tenaga Mekanikal (kinetik) Diperoleh Daripada Air Yang Bergerak 


Jumlah tenaga yang ada pada air yang bergerak ditentukan oleh aliran atau terjunannya. Kederasan air yang mengalir dalam sungai yang besar, membawa suatu tenaga yang besar dalam alirannya. Air yang jatuh atau terjun dengan laju dari satu titik yang tinggi, juga mempunyai banyak tenaga dalam alirannya. Ini dipanggil sebagai tenaga keupayaan. 

Sama juga, apabila air mengalir menerusi saluran paip (tenaga keupayaan), kemudian menolak dan memusingkan bilah turbin (tenaga kinetik) untuk memutarkan generator bagi menghasilkan elektrik (tenaga elektrik). Dalam sistem sungai yang mengalir, daya arus berpunca dengan adanya, sementara dalam sistem simpanan air, air dikumpulkan di dalam takungan membentuk empangan, kemudian dilepaskan untuk menjana elektrik. 

Disebabkan sumber kuasa hidroelektrik ialah air, stesen janakuasa hidroelektrik mesti berada dekat dengan sumber air. Kawasan empangan juga boleh dijadikan tempat rekreasi yang menawarkan aktiviti sukan air dan memancing.

Kelebihan Tenaga Kuasa Hidro 


Penjanaan kuasa hidro menghasilkan tenaga elektrik yang bersih, tidak mempunyai kesan langsung pengeluaran pencemaran udara, tetapi empangan kuasa hidro, takungan, dan operasi penjana boleh menyebabkan kesan alam sekitar. 

Kelemahan Tenaga Kuasa Hidro Takungan air pada empangan menghalang migrasi ikan ke kawasan hulu tempat mereka bertelur. Takungan air dan operasi empangan juga merubah sifat semula jadi air seperti suhu, kandungan kimia, ciri – ciri aliran, dan jumlah kelodak, semuanya akan menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap ekologi (organisma hidup dan persekitarannya) dan batuan dan tanah dari hulu ke hilir sungai. 

Perubahan ini mempunyai kesan negatif pada tumbuhan dan haiwan semula jadi dalam dan berdekatan sungai, dan dalam delta yang mana sungai mengalir ke laut. Kawasan takungan air mungkin meliputi kawasan semula jadi yang penting, kawasan pertanian, dan kawasan arkeologi, dan juga menyebabkan proses penempatan semula penduduk setempat. 

Gas – gas rumah hijau, seperti karbon dioksida dan metana, juga akan terhasil dalam takungan dan boleh dibebaskan ke atmosfera. Jumlahnya tidak menentu. Pengeluaran dari kawasan takungan air pada kawasan tropika dan iklim sederhana, mungkin sama dengan atau lebih banyak berbanding kesan rumah hijau akibat pengeluaran gas karbon dioksida dari penjanaan elektrik yang sama jumlah dengan menggunakan bahan bakar fosil. 

Sumber: Sains Best
Tag : ,

Tenaga Suria / Tenaga Solar

on Monday 16 April 2012

Tenaga Suria / Tenaga Solar 

Matahari telah membekalkan tenaga selama berbilion – billion tahun. Tenaga suria adalah sinaran – sinaran matahari (radiasi suria) yang sampai ke Bumi. Tenaga ini boleh ditukarkan menjadi bentuk tenaga yang lain seperti tenaga haba dan elektrik.

Apabila ia ditukarkan kepada tenaga haba, tenaga suria boleh digunakan untuk memanaskan air untuk kegunaan di rumah, bangunan atau kolam renang, memanaskan ruang di dalam rumah, rumah hijau dan bangunan – bangunan lain.

Penukaran Tenaga Suria Kepada Tenaga Elektrik


Tenaga suria boleh ditukarkan menjadi tenaga elektrik dalam dua cara  iaitu melalui alat Voltan Foto (PV) atau ‘sel – sel suria’ dan juga melalui loji kuasa suria.

Alat Voltan Foto (PV) atau ‘sel – sel suria’ 


Alat Voltan Foto (PV) atau ‘sel – sel suria’ menukarkan cahaya matahari terus kepada tenaga elektrik. Setiap sel suria dikumpulkan menjadi panel dan susunan panel boleh digunakan secara meluas, dari sel – sel kecil yang hanya mencas kalkulator dan bateri jam, sehinggalah kepada loji janakuasa yang merangkumi beberapa ekar. 


Loji Pengumpulan Kuasa Suria


Loji pengumpulan kuasa suria menjana elektrik dengan menggunakan haba daripada pengumpul terma suria untuk memanaskan cecair yang mana akan menghasilkan stim memberi kuasa kepada generator.


Loji kuasa terma suria menggunakan sinaran matahari untuk memanaskan cecair ke satu suhu yang amat tinggi. Cecair itu kemudiannnya dialirkan menerusi paip, oleh itu ia boleh memindahkan habanya kepada air untuk menghasilkan stim. Stim ditukarkan kepada tenaga mekanikal atau kinetik dalam turbin dan kemudian kepada elektrik oleh generator yang disambungkan kepada turbin. 

Tenaga terma suria selalunya digunanakan untuk memanaskan air yang digunakan di rumah dan juga kolam renang dan untuk memanaskan bahagian dalam bangunan (‘pemanasan ruang’).

Bagaimana Sel – sel Suria Menghasilkan Elektrik?.

Cahaya Matahari mengandungi foton, atau zarah – zarah tenaga suria. Foton – foton ini terdiri daripada pelbagai jumlah tenaga yang bergantung kepada perbezaan panjang gelombang cahaya spektrum suria. 


Apabila foton mengenai sel suria, ia mungkin dipantulkan semula, terus menembusi, atau diserap. Hanya foton yang diserap membekalkan tenaga untuk menjana elektrik. Apabila cukup cahaya matahari (tenaga) yang diserap oleh bahan (semikonduktor), elektron akan terkeluar daripada atom bahan, oleh itu elektron secara semulajadi bergerak menuju ke permukaan. 

Apabila elektron meninggalkan kedudukan mereka, ia membentuk lubang. Apabila banyak elektron yang bercas negatif bergerak menuju ke permukaan sel, hasilnya ialah berlaku ketidakseimbangan cas antara sel – sel pada permukaan hadapan dan belakang yang membentuk potensi voltan sama seperti terminal negatif dan positif sesebuah bateri. Apabila dua permukaan tersebut disambungkan dengan beban luaran, seperti alatan elektrik, arus elektrik akan mengalir. 

Kelemahan Tenaga Suria

Dua kelemahan tenaga suria ialah : 

1. Jumlah cahaya matahari yang tiba di permukaan bumi tidak tetap. Ia bergantung kepada lokasi, hari, tahun dan keadaan cuaca. 

2. Disebabkan matahari tidak memancarkan cukup tenaga pada satu tempat dalam satu masa, satu kawasan yang luas diperlukan untuk mengumpulkan tenaga pada kadar yang mencukupi untuk menghasilkan tenaga. 

Kelebihan Tenaga SuriaPenggunaan tenaga suria tidak menghasilkan pencemaran air atau gas – gas rumah hijau. 

Sumber: Sains Best
Tag : ,

40 Tip-tip Jimat Tenaga Elektrik di Rumah dan di Pejabat

on Friday 13 April 2012

Kredit gambar: hangleotalk.

Tip Jimat Tenaga Elektrik

 1. Bersihkan penapis penghawa dingin dengan kerap. Aliran udara yang senag mengurangkan penggunaan tenaga.
 2. Lakukan audit tenaga di rumah. Ini dapat menjamin system pendawaian yang betul di rumah dan pejabat.
 3. Bersihkan kompresor. Gunakan hos getah (pastikan bekalan elektrik telahpun dimatikan). Pastikan tumbuhan berada 1 kaki daripada kompresor.
 4. Tutup lampu pada waktu siang.
 5. Bagi rumah yang mempunyai tanah, tanam pokok-pokok untuk teduhan. Teduhan daripada pokok-pokok dapat mengurangkan kesan pemanasan kepada rumah.
 6. Gunakan kipas siling untuk aliran udara. Pengurangan dalam penggunaan tenaga. Aliran udara semulajadi juga boleh digunakan.
 7. Set kipas pada penghawa dingin kepada “ON” daripada “AUTO”. Pengaliran udara yang sekata dapat mengstabilkan suhu udara dalam bilik. 
 8. Adalah penting untuk membeli alat penghawa yang bersaiz betul untuk kegunaan. Unit yang besar akan menggunakan lebih banyak tenaga dan tutup/buka secara kerap.
 9. Setkan suhu penghawa dingin di antara 24°C hingga 26°C, rendah  (24°C) semasa cuaca panas dan tinggi (26°C) pada musim hujan. Gunakan aliran udara semulajadi di mana mungkin.
 10. Suhu pemanas air boleh ditetapkan di antara rendah dan sederhana untuk menjimatkan tenaga.
 11. Gunakan penyembur air yang jimat air. Air yang kurang bermakna penggunaan tenaga yang kurang.
 12. Perbaiki paip yang bocor, terutamanya jika melibatkan perkakas air panas.
 13. Mandi adalah lebih baik daripada merendam dalam tub mandian. Lebih banyak air panas digunakan lebih banyak pembaziran tenaga.
 14. Peralatan dapur yang kecil membantu mengurangkan penggunaan tenaga. Terdapat peralatan yang mengguna 75% tenaga kurang daripada oven yang besar.
 15. Koil peti sejuk mesti di vakum sekurang-kurangnya 2 kali setahun untuk memastikan kompresor berfungsi dengan baik.
 16. Jangan buka peti sejuk lama-lama. 30% udara sejuk akan terlepas setiap kali pintu peti sejuk di buka. Keadaan yang sama untuk oven.
 17. Jangan melebihi muatan peti sejuk. Udara sejuk perlu mengalir dengan bebas untuk memastikan makanan di simpan pada suhu yang betul.
 18. Letakkan peti sejuk supaya pintunya akan tutup secara automatik apabila dibiarkan terbuka. Ini akan mengelakkan pembaziran tenaga.
 19. Magnet pintu peti sejuk mesti diperiksa. Letakkan duit satu ringgit dan tutup pintu. Jika duit kertas ini boleh di tarik, anda perlu menukar magnet ini (gasket).
 20. Gunakan kemudahan cuci sendiri oven sejurus selepas memasak, apabila oven masih panas. Ini mengelakkan mesa yang panjang untuk pemanasan semula.
 21. Tutup periuk atau kuali untuk mengurangkan masa memasak, dan letakkan periuk atau kuali mengikut saiz pembakar.
 22. Cuci pakaian dalam muatan penuh. Pastikan aras air di set pada aras yang betul.
 23. Sentiasa gunakan air sejuk untuk mencuci pakaian. Air panas hanya perlu digunakan untuk pakaian yang terlalu kotor sahaja.
 24. Elakkan penggunaan pengering pada hari yang cerah. Kita dikurniakan dengan cahaya matahari yang banyak. Ultraviolet daripada cahaya matahari membunuh kuman.
 25. Gunakan lampu floresen kompak. Lampu floresen kompak menggunakan 75% tenaga kurang daripada lampu floresen biasa dan mempunyai jangka hayat 10 kali juga. Penukaran kepada lampu ini, menjimatkan tenaga juga.
 26. Padamkan lampu dan peralatan elektrik apabila bilik atau kawasan tertentu tidak digunakan.
 27. Bersihkan lampu dengan kerap. Lapisan habuk boleh melitupi sehingga 50% pengeluaran tenaga.
 28. Rancang perhiasan dalaman rumah dan pejabat. Warna yang cerah memantul lebih banyak cahaya. Merancang perhiasan dalaman rumah dan pejabat boleh membantu penjimatan tenaga.
 29. Keluarkan plug bagi peralatan elektrik yang tidak digunakan. Kebanyakan peralatan ini, terutamanya komputer, TV dan VCR mengambil tenaga elektrik walaupun suisnya telah ditutup.
 30. Jika dinding di rumah atau pejabat tidak ditebat, gunakan perkakas berat seperti rak-rak buku, dan sofa untuk diletakkan sekitar kawasan ini. Ini akan membantu mencegah kemasukan haba daripada luar dan kehilangan kesejukan dari dalam bangunan.
 31. Jika anda keluar dari rumah untuk jangkamasa yang panjang, pastikan untuk menutup semua perkakas elektrik yang boleh di tutup.
 32. Melabur kepada alat yang cekap tenaga memang bermanfaat. Terdapat kes-kes di mana, duit yang dijimatkan melalui penjimatan kos tenaga dapat memulangkan kos malbur dalam beberapa tahun.
 33. Sila baca Label Panduan Tenaga dengan betul. Pastikan anda membanding alatan yang setara. Penggunaan tenaga mempunyai perbezaan yang besar dalam jenama yang sama. Jangan tertipu dengan jualan murah dan janji daripada promoter.
 34. Beli peralatan yang sesuai untuk keluarga adalah penting. Pembelian yang lampau akan menyebabkan pembaziran wang dan juga penggunaan tenaga.
 35. Jika peralatan elektrik melebihi 10 – 15 tahun, praktikkan penukaran semula kepada peralatan baru yang cekap tenaga.
 36. Pastikan logo “EnergyStar" ada pada peralatan cekap tenaga. Ini menunjukkan persijilan daripada pihak-pihak kerajaan atau pensijilan menbuktikan peralatan ini menggunakan tenaga elektrik secara cekap.
 37. Jangan lupa untuk bertanyakan tentang jaminan, maklumat servis, penghantaran, dan kos pemasangan.
 38. Pastikan anda memilih penjual yang bereputasi dan perpengalaman. Penjual yang baik boleh membantu anda untuk mengira pejimatan tenaga dan jangkamasa pulangan. Pada masa yang sama dapat memberikan pilihan yang banyak.
 39. Pastikan anda sedar akan hak anda untk mendapatkan pengetahuan tentang produk. Peralatan yang rosak patut diganti (pastikan kad jaminan di simpan).
 40. Dalam mempraktikkan hak anda, jika pemborong atau penjual gagal untuk memberikan tuntutan anda, sila laporkan kepada Pusat Aduan Pengguna Nasional (NCCC). (layari http://www.nccc.org.my atau panggil +603-78779000).

Sumber asal: 3K - Kempen Konsumer Kebangsaan. Kredit gambar: hangleotalk.
Tag : ,

Sel Bahan Api (Fuel Cell) : Takrifan, Penggunaan & Kelebihan

on Saturday 7 April 2012


Diagram sel bahan api

Sel Bahan Api


Sel bahan api telah berkembang menjadi suatu teknologi sumber tenaga yang paling nyata untuk kegunaan di masa hadapan. Ia bertindak sebagai peranti elektrokimia yang mampu menukarkan tenaga kepada elektrik serta haba tanpa melibatkan pembakaran. Pada dasarnya, sel bahan api ini bertindak sama seperti bateri kecuali ia tidak kehabisan ataupun perlu dicas semula. Ia menghasilkan tenaga dalam bentuk elektrik serta haba selagi mana bahan api dibekalkan.

Sel bahan api juga turut menggalakkan kepada penggunaan kepelbagaian tenaga di samping membantu kepada peralihan sumber-sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Hidrogen, suatu elemen yang terbanyak di Bumi, boleh digunakan secara langsung. Dengan sel bahan api, penggunaan lain-lain bahan api yang mengandungi hidrogen, termasuk metanol, etanol, gas asli juga gasolin ataupun minyak diesel boleh dilakukan, tetapi 'fuel reformer' perlu digunakan untuk mengekstrak hidrogen yang terkandung dalam bahan api tersebut.

Aplikasi bagi Sel Bahan Api


Kediaman
Sel bahan api adalah sangat sesuai bagi penjanaan kuasa di kawasan-kawasan yang kritikal, sama ada bersambung ke grid elektrik untuk pembekalan kuasa tambahan juga sebagai kuasa sokongan apabila berlaku sebarang masalah, atau dipasang sebagai penjana bebas-grid bagi perkhidmatan 'on-site' di tempat-tempat yang tidak boleh diakses dengan talian kuasa. Memandangkan sel bahan api beroperasi secara senyap, masalah pencemaran bunyi dapat dikurangkan begitu juga pencemaran udara manakala lebihan tenaga haba yang terhasil dari sel bahan api pula boleh digunakan untuk tujuan pemanasan air sebagai air panas bagi kegunaan rumah.

Pengangkutan
Semua pengusaha automotif yang utama seperti Honda, Toyota, GM, Ford, Hyundai, Volkswagen dan sebagainya ada membuat kenderaan yang mengaplikasikan sel bahanapi ini tetapi semuanya masih sama ada dalam pembinaan mahupun dalam peringkat sedang diuji. Kenderaan bersel bahan api ini dijangka akan dibuka untuk pasaran menjelang tahun 2005. Bagaimanapun, terdapat masalah yang ketara yang menjadi penghalang dari segi teknikal seperti penyimpanan hidrogen, struktur bahan api, kos/kemampuan, kebolehpercayaan/ketahanan dan pengurusan udara/air/termal.

Kuasa Mudah alih
Penggunaan sel bahan api akan merubah dunia telekomunikasi, menjadikan telefon-telefon bimbit, komputer riba mampu bertahan berjam-jam lebih lama berbanding bateri. Selain itu, antara aplikasi sel bahan api mikro yang lain termasuklah alat kelui (pager), perakam video, peralatan mudah alih, peranti kawalan jauh berkuasa rendah seperti alat bantuan pendengaran, pengesan asap, alat penggera juga pembaca meter.

'Landfills/ Wastewater Treatment'
Pada masa kini, operasi sel bahan api sedang dijalankan di loji-loji rawatan air kumbahan juga di 'landfills' di seluruh dunia yang mana membuktikan ianya sebagai suatu teknologi yang diterimapakai dalam usaha mengurangkan pengeluaran atau pelepasan bahan-bahan pencemar alam serta penjanaan kuasa dari gas metana yang dihasilkan. Toshiba telahpun memasang sel bahanapi ini yang digunakan ke atas sisa buangan gas-gas (waste gases) serta merancang untuk mempertingkatkan usaha menjual sistem-sistem sel bahan api yang dapat digunakan ke atas gas-gas kumbahan (sewage sludge). Penggunaan sel bahan api untuk menjana tenaga dari 'landfill' dan lain-lain sisa buangan gas (waste gases) adalah terbukti sebagai kaedah yang berdaya maju serta menguntungkan juga merupakan cara yang paling bersih dan kos efektif dalam teknologi penukaran tenaga.

Kelebihan-kelebihan Sel Bahan Api


Faedah-faedah kepada Alam Sekitar
Dari perspektif alam persekitaran, sel bahan api dianggap sebagai sumber tenaga alternatif yang paling baik. Sel bahan api juga tidak mengeluarkan bunyi serta hanya menghasilkan sedikit sahaja bahan-bahan pencemaran yang tidak mendatangkan sebarang kesan kepada persekitaran.

Kecekapan
Kecekapan yang dihasilkan sel bahanapi adalah berbeza-beza mengikut jenisnya, dengan kadar daripada 40% - 60%. Sel bahan api beralkali mampu mencapai tahap kecekapan penjanaan kuasa sehingga 70%.

Kedapatan Bahan Api
Sumber utama bagi sel bahan api ialah hidrogen yang mana boleh diperolehi daripada gas asli, gas arang batu, metanol serta lain-lain bahan api yang mengandungi hidrokarbon.

Sumber asal : KeTTHA
Tag :

Mengapa Kecekapan Tenaga penting?

on Sunday 1 April 2012

Logo 'Energy Star'

Kecekapan Tenaga

Kecekapan tenaga adalah satu tindakan yang menggunakan tenaga yang sedikit untuk menyempurnakan tugas yang sama. Contohnya, di rumah dan bangunan-bangunan komersial. Ia bermakna, dengan hanya menggunakan tenaga yang sedikit untuk memanaskan, menyejuk dan penggunaan tenaga lampu dalam bangunan. Ia juga boleh melibatkan penggunaan peralatan cekap tenaga yang menggunakan tenaga yang sedikit.

Penggunaan tenaga yang sedikit juga boleh digunakan di kilang-kilang dan sektor pembuatan dalam mengeluarkan produk dalam kuantiti yang sama. Ia boleh dicapai dengan menggunakan motor yang lebih cekap tenaga, sistem ”Drive”, sistem udara mampat yang kecekapannya tinggi dan peralatan industri yang lain.

Mengapa Kecekapan Tenaga penting?

Penggunaan tenaga secara cekap akan menunjukkan kadar penjimatan tenaga dan wang yang kurang dibelanjakan untuk tenaga itu. Penjimatan itu boleh diterjemahkan ke dalam bil-bil tenaga / elektrik yang lebih rendah.

Faedah keseluruhan kecekapan tenaga:

a) Kos

 • Pengurangan kos tenaga akan membawa kepada kos pengurusan operasi yang sedikit dan akan meningkatkan keuntungan yang tinggi.
 • Kesan positif ke atas produktiviti dan daya saing.

b) Perlindungan alam sekitar
 • Pengurangan pengeluaran karbon yang menyumbang kepada pemanasan global.
 • Pengurangan pencemaran udara dan persekitaran yang lebih bersih.
 • Kecekapan tenaga adalah salah satu cara yang paling berpotensi untuk mengurangkan GHG dalam jangka masa pendek.

c) Keselamatan bekalan
 • Kurang loji jana kuasa, penghantaran dan menaik taraf sistem pengagihan dan pembinaan.
 • Membendung pertumbuhan permintaan tenaga global atau tempatan dan meningkatkan keselamatan bekalan.
 • Kurang penggunaan tenaga bermakna hanya sedikit sahaja bahan api diperlukan untuk membakar yang membawa kepada pengurangan jangka masa panjang dalam penggunaan tenaga. Ini membantu memanjangkan hayat sumber-sumber asli seperti bahan api fosil, arang batu dan gas.

Adakah kecekapan tenaga sama dengan penjimatan tenaga?

Penjimatan tenaga tidak semestinya diterjemahkan kepada penggunaan tenaga yang cekap. Walau bagaimanapun, kedua-dua kecekapan tenaga dan penjimatan tenaga, akan menjimatkan tenaga dan mengurangkan kos operasi.

a. Kecekapan tenaga

 • Ini dapat dicapai dengan aplikasi teknologi yang cekap, seperti motor yang cekap tenaga yang tinggi, lampu, dan lain-lain.
 • Ia melibatkan kos pelaburan dan memerlukan pakar untuk mengenal pasti teknologi yang betul. Kecekapan tenaga kebanyakannya digunakan untuk industri.

b. Penjimatan tenaga
 • Ini dicapai melalui penggunaan tenaga secara cekap, seperti memadamkan lampu dan peralatan elektrik apabila tidak diperlukan, menggunakan cahaya matahari dan lain-lain.
 • Ia tidak melibatkan kos dan memerlukan perubahan tingkah laku pengguna sahaja. Penjimatan tenaga boleh digunakan dalam semua sektor.
Sumber asal: Konsumer Kini. Oleh Mageswaran Senderal. Forum Air Malaysia
Tag :

Menarik! Bahan Bakar dari Daun Buatan

on Wednesday 28 March 2012Mendapat inspirasi dari daun dan proses fotosintesis, dua kumpulan penyelidik telah memperbaharui teknik menukarkan gas Karbon Dioksida (CO2) menjadi bahan bakar.

Penyelidik dari Amerika dan Belanda menggunakan peralatan dan bahan ujikaji yang murah serta tenaga solar dari matahari untuk memisahkan air kepada gas oksigen dan hidrogen. Menurut satu laporan, mereka menamakan ciptaan mereka itu sebagai ‘daun buatan’.

“Anda hanya perlu meletakkan ‘daun buatan’ di dalam bekas kaca yang mengandungi air dan biarkan di bawah cahaya matahari. Keadaan itu akan menarik lebih banyak keamatan pancaran cahaya matahari yang menukarkannya kepada menjadi tenaga solar dengan pemisahan gas oksigen dan hidrogen dari air tersebut” ujar Daniel Nocera, penyelidik dan penulis bersama dariMassachuseetts Institut of Technology (MIT). Laporan penyelidikan tentang daun buatan tersebut telah diterbitkan dalam Jurnal Science pada bulan September 2011 .

Dalam ujikaji yang hampir sama, kumpulan penyelidik yang diketuai oleh Richard Masel dari syarikat Dioxide Materials di Amerika Syarikat juga menggunakan tenaga solar untuk menukarkan gas Karbon Dioksida kepada petrol. Menurut Masel, mereka pada awalnya hanya mengharapkan 50% kecekapan tenaga yang terhasil, namun menurut pencerapan mereka 80% kecekapan tenaga dapat dihasilkan. Dan ianya melebihi sasaran awal. “Ia menunjukkan karbon dioksida boleh diguna semula dengan murah dan mudah” kata Masel yang menjalankan ujikaji kedua dalam bidang kajian yang sama.
Nocera dengan peralatan ujikaji 'daun buatan'


Pelepasan gas karbon dioksida yang terhasil dari bahan bakar petroleum menjadi isu utama dunia pada masa kini kerana ia menjejaskan cuaca dunia dan menyebabkan pemanasan global. Justeru itu, kumpulan penyelidikan yang diketuai Masel menggunakan teknik kitar semula yang mampu memecahkan karbon dioksida kepada komponen-komponen asalnya dan menukarkannya semula menjadi bahan bakar.
Mereka menemui sebatian kimia baru yang dikenali sebagai EMIM-BF-4 yang bertindak sebagai katalis yang cekap untuk memecahkan molekul Karbon Dioksida. Penemuan itu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penyelidik-penyelidik sebelum ini yang menggunakan sejenis instrumen bervoltan tinggi untuk memisahkan CO2.
Peranti yang dihasilkan mereka boleh dipasang mana-mana bekalan sumber tenaga seperti penjana tenaga angin (wind farm) atau sel suria. Ia kemudiannya akan mengambil tenaga, CO2 dan air, seterusnya digunakan untuk menghasilkan gas sintetik yang boleh digunakan dalam industri atau dihantar ke kilang pemprosesan untuk menghasilkan petrol.

Sumber : Cosmos Magazine melalui Majalah Sains
Tag :
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
© Info Tenaga | All Rights Reserved
D.I.Y Themes ByBelajar SEO